Vårdliljan

Om oss

Om Vårdliljan

Historia

Vårdliljan KB startade 2003 av Jasmina Roosmark som är legitimerad sjuksköterska och verksamhetschef i Vårdliljan AB. 2007 bildades Vårdliljan AB.

Verksamhetsområde

Vårdliljans verksamhet består i att erbjuda sjuksköterskeinsatser, distriktssköterskeinsatser och undersköterskeinsatser. Kan gälla såväl med totalansvar, men även som ett komplement, under eget ansvar, under jourtid.

Genom att utföra våra tjänster med hög kvalité eftersträvar vi långsiktiga relationer, till gagn för såväl uppdragsgivare, patienter och medarbetare. Samtliga våra uppdrag gäller tillsvidare alternativt under minst 1 år. Uthyrning av arbetskraft ingår ej i Vårdliljans verksamhet.

Nuvarande uppdrag

  • För närvarande har Vårdliljan, som underleverantör, totalansvar för basal hemsjukvård avseende sjuksköterskeinsatser, inkluderande distriktssköterske -och undersköterskeinsatser under helgfria vardagar på dagtid, för tre vårdcentraler.
  • Sjuksköterskeansvar under dag-och jourtid på drygt 40 st äldreboenden och LSS-enheter. Insatserna består av planerade och oplanerade insatser samt telefonrådgivning.

Bland våra kunder finns såväl kommuner som privata företag. Verksamheten bedrivs i första hand i Stockholmsområdet. Vårdliljan har även uppdrag i såväl Uppland som Sörmland.

Medarbetare

Vårdliljans medarbetare besitter hög yrkeskompetens. För att kunna utföra våra uppdrag på bästa sätt lägger vi stor vikt på att våra medarbetare.

  • Är självständiga, flexibla och engagerade
  • Ger hög tillgänglighet och kontinuitet
  • Har dokumenterad erfarenhet av de tjänster vi tillhandahåller.
  • Ger ett respektfullt bemötande och är en trygghet för patienten, anhöriga och personal.

Målsättning

  • Att uppdragsgivare och patient alltid ska få bästa möjliga service och omvårdnad.
  • Långsiktiga samarbeten med våra uppdragsgivare.
  • Att Vårdliljan skall vara en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.