Vårdliljans

Hemsjukvård

Hemsjukvård

För att kunna vara inskriven i Vårdliljans hemsjukvård måste patient vara listad i respektive vårdcentral som Vårdliljan har avtal med . När du som patient behöver eller skulle behöva hemsjukvård skickas remiss till Vårdliljans hemsjukvård för bedömning och inskrivning.

Vårdliljans hemsjukvårds målsättning är att ge patienten en personlig, säker och trygg vård i hemmet. För oss är det viktigt att tillgängligheten och kontinuitet är så pass hög så att patienten känner sig trygg med oss och våra insatser. Vid inskrivning av patienten i hemsjukvården är väldigt viktigt för oss att patienten är delaktig i sin vård och dennes närstående.

Vi värnar om om patientens integritet och är lyhörda hur patient vill ha det, vi värnar även om att ha bra kontakt med närstående.

Vi strävar efter att hålla en hög kvalitet och ha tydliga mål för att ständigt förbättra hemsjukvården. När våra medarbetare kommer med idéer och lösningar som skulle vara bra för utveckling i hemsjukvården är det korta vägar till beslut.

Hemsjukvården är tillgänglig under kontorstid. Sjuksköterskor har telefontid mellan kl. 13:30-14:30

För mer information kontakta oss gärna!