Vårdliljan

Aktuellt

Senaste nytt

Vårdliljan AB har blivit certifierade!

2023-04-06

Vi är stolta över att kunna meddela att Vårdliljan AB är certifierade enligt ISO:9001 (kvalitetsledningssystem) och ISO:14001 (miljöledningssystem). Certifieringarna är ett kvitto på att Vårdliljan systematiskt arbetar med kvalité och miljöfrågor.

Alexandra Radovic, kvalité, miljö och hållbarhetsstrateg, har varit projektledare för certifieringen, här kommer några ord från henne.

”Vårdliljan arbetar med ständiga förbättringar och vi strävar efter att vårt miljö- och kvalitetsarbete ska genomsyra hela verksamheten. Nu har vi bevis på att vi lever upp till standarderna, men arbetet fortsätter!

Vårdliljan har skrivit på Klimatpaktens avsiktsförklaring

2022-09-22

Idag signerade Vårdliljan Klimatpaktens avsiktsförklaring.

Vi deltar för att vi vill utbyta idéer och erfarenheter för att aktivt arbeta tillsammans med att minska klimatpåverkan.

Klimatpakten lanserades i september 2007. Syftet är att Stockholms stad och näringslivet kraftsamlar tillsammans för att minska klimatpåverkan samt annan miljöpåverkan från medborgarna som lever och verkar i staden.

Vårdliljan ansluter sig till Klimatpakten

2022-07-18
Miljö och hållbarhetsfrågor prioriteras högt hos oss och vi arbetar målmedvetet med att minska vårt klimatavtryck. Därmed ville vi vara en del av Klimatpakten som samordnas av Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd med syfte att främja samarbete för att minska klimatpåverkan.
 
Vi kommer även i september skriva under avsiktsförklaringen om att vi gör vad vi kan för att Stockholms stad ska nå sina klimat- och miljömål. 

Vårdliljan utökar sitt uppdrag

2022-06-01
Vårdliljan har inlett ett samarbete med Doktor.se. Idag tar vi över helhetsansvaret för deras basala hemsjukvård i Upplands Väsby. 
 
Vi har erfarna och mycket kompetenta kollegor som är redo för att ta sig an uppdraget!
 
Vårdliljan strävar efter att ha en helhetssyn kring det logistiska flödet, där planering, implementering, styrning och kontroll är väl sammanflätade. Vår strävan är att bedriva en patientsäker, kontinuerlig och hållbar vård där medarbetarna trivs!

Internationella sjuksköterskedagen

2022-05-12
Vårdliljan vill uppmärksamma denna viktiga dag med att lyfta sjuksköterskor och undersköterskors ovärderliga insatser och engagemang!
 
Vi vill även ta tillvara på deras idéer som är värdefulla för framtidens vård!
 
Tack alla sjuksköterskor och undersköterskor för det fantastiska arbete ni gör varje dag!

Vårdliljan satsar på kompetensutveckling

2022-04-14

Just nu deltar Vårdliljan i ett projekt som medfinansieras av Europeiska Socialfonden. Syftet med projektet är att höja kompetensen i mindre företag.

Kompetens, strävan till förbättring, bl.a. genom förnyelse, utgör grundbultar i Vårdliljans ambition att tillhandahålla vårdinsatser av hög kvalité. Därför var det angeläget för oss att delta i projektet.

Vårdliljan digitaliserar HR-arbetet

2022-02-09

Vårdliljan befinner sig i slutskedet av implementeringen av vårt nya HR-system. Ett digitaliserat HR-arbete kommer att öka tillgängligheten, förbättra HR processerna och ge tydligare strukturer kring medarbetar och lönesamtal för att bara nämna några fördelar.

Förmåga till förnyelser är en förutsättning för vår framgång. Vi har ett lösningsorienterat tänk och ett tillåtande klimat som uppmuntrar till nya idéer, personlig utveckling och viljan till att förbättra både vård och verksamhet.

Vårdliljan växer

2022-01-31

Under våren välkomnar vi flera nya kollegor. I och med en större verksamhet behövs planering och förändring för att skapa flera arbetsytor.

Vårdliljan strävar efter att ha en helhetssyn kring det logistiska flödet, där planering, implementering, styrning och kontroll är väl sammanflätade. Vår strävan är att bedriva en patientsäker, kontinuerlig och hållbar vård där medarbetarna trivs!