Vårdliljans

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Vårdliljan står för engagemang, logistik, integritet, teamwork, empati och nytänkande. Vårdliljans strävan är att skapa långsiktiga samarbeten i syfte att skapa kontinuitet vilket är till gagn för samtliga iblandade parter. 

I företaget lägger vi stor vikt vid ett öppet arbetsklimat, vi strävar efter nytänkande och att bemöta patient, anhörig och personal på ett värdigt och respektfullt sätt. Vi tillsammans med vår uppdragsgivare utvecklar och förbättrar vården utifrån individens behov.

Utifrån författningar och krav från betalande kunder strävar vi efter att utveckla kvalitén på företaget. Vårt mål är att leverera den bästa hemsjukvården i Stockholm.

Verksamhetens inriktning

 

Verksamhetens inriktning mot Hemsjukvård, särskilda boenden, LSS och Socialpsykiatri och strävan är
att ta hand om på bästa sätt planerade och oplanerade insatser.

Kund och patienttillfredsställelse

Vårdliljans leverans till kund ska hålla hög kvalitet och utgör goda referenser för framtida affärer.
Vi sätter kunden och patienten i fokus. Genom nära och täta dialoger med kund och patient 
kan vi anpassa tjänsten och vården så vi möter förväntningar och behov under hela samarbetet
och vårdperioden.

Medarbetare

Vi lägger stor vikt vid att medarbetarna på Vårdliljan ska känna trygghet och engagemang på sin arbetsplats.
Vi strävar efter en jämlik arbetsplats där alla trivs och kan engageras och utvecklas. På detta sätt vill vi
skaffa en sund och attraktiv arbetsmiljö där sjukfrånvaro förebyggs.

Vi uppfyller mål och fattar beslut enligt dessa vägledande principer

 

 • Kvalitetsarbetet bedrivs systematiskt med tydlig struktur.
 • Dialogen med kunder, medarbetare, leverantörer, myndigheter och andra intressenter
  bygger på respekt, förtroende och samverkan. 
 • Kompetensutveckling säkerställer att medarbetare har rätt kompetens att leda och
  bidra i kvalitetsarbetet internt.
 • Ledarskapet är ansvarsfullt och kvalitetsmedvetet.
 • Kunden och patienten står i fokus.
 • God professionell medicinsk vård ges enligt ordination och efter konsultation
  med läkare.
 • Professionell rådgivning och vägledning ges till personalen, patienten och anhöriga.
 • Journaldokumentation och informationshantering sker enligt lagen och de bestämmelser 
  som finns. 

 

Denna policy gäller hela Vårdliljan AB. Den går i linje med Vårdliljan AB´s övriga policyer samt våra värderingar 
och är en del av vårat ledningssystem.