Vårdliljan

Till dig som är inskriven i hemsjukvården

För dig som är inskriven i Vårdliljans basala hemsjukvård

Basal hemsjukvård betyder att vi gör medicinska insatser som är av basal karaktär. Det kan exempelvis vara att
administrera mediciner, ge injektioner, utföra omläggningar, följa upp nutrition, inkontinens, ge rådgivande samtal och förskriva förbrukningsmaterial.
Som patient betalar du inget för att vara inskriven i hemsjukvården.

När vi har fått en remiss från din vårdcentral/mottagning/läkare kommer sjuksköterskan från oss på bedömningsbesök
för att tillsammans med dig planera din vård i hemmet. Vid besöket kartlägger sjuksköterskan ditt medicinska behov
och informerar dig om vad det innebär att vara inskriven i hemsjukvården och hur vi på Vårdliljan arbetar. Tillsammans med dig
planeras aktuella hembesök och sjuksköterskan kommer även att fråga dig om samtycke. 

Fördelen med samtycke är att vi får möjlighet att ringa din närstående om det skulle behövas.
Samtycke är även viktigt om du skulle behöva sjukhusvård.

Vid bedömningsbesöket kommer sjuksköterskan även att fråga om nyckel till din bostad. Anledningen till att vi vill ha
nyckel är om det skulle uppstå tillfällen då vi behöver komma in till dig och du inte klarar av att öppna dörren.

Vårdliljans personal

Du kommer att kunna känna igen Vårdliljans medarbetare i hemsjukvården då vi alltid har arbetskläder, namnskylt och
ID-bricka på oss när vi besöker dig. Personalen har gedigen kompetens och den erfarenhet som krävs för att jobba i hemsjukvården.
Vårdliljan upprättar årligen en utbildningsplan för kompetensutveckling av våra medarbetare.

Vid hjälp med medicineringen

Våra inskrivna patienter som behöver hjälp med sin medicin får hjälp av Vårdliljan med att komma igång
med dosförpackade läkemedel, s.k. apodos, och då kommer ordinarie medicin regelbundet till Vårdliljans kontor
var 14:e dag som lämnas ut till patienten av Vårdliljans personal. Du behöver ha en dosett i hemmet
som vi kan behöva använda vid behov. 

Vad behöver din anhörig hjälpa till med?

Om du inte har rätt till hjälp med att hämta ut mediciner från apoteket av hemtjänsten behöver du be din närstående
om hjälp att göra detta vid behov. Det kan behövas vid tillfällen som t.ex vid akut insättning av ny medicin, antibiotika,
vid behovsmediciner och i väntan på apodos. 

Vi på Vårdliljans basala hemsjukvård strävar för att ha ett bra samarbete med dig och din anhörig. Om du har givit samtycke
till att vi får kontakta anhöriga så är vi tacksamma om vi kan hjälpas åt med följande:

 • Att vi får aktuella kontaktuppgifter och telefonnummer samt e-mailadress till din anhörig.
 • Att vi får information om vem av dina anhöriga vi ska ringa i första hand.
 • Att ni meddelar oss om du inte kommer vara hemma, som exempel vid planerade besök
  på sjukhus eller om du åker bort.
 • Att informera oss om det är något ni finner viktigt som kan för bättra vårt arbete.
 • Att ordna med nyckel till din bostad.
 • Att din anhöriga hjälper till med att hämta mediciner från apoteket 
  (det ingår inte i hemsjukvårdens uppgifter).
 • Att din anhörig deltar på SIP-möten
  (sammanhållen individuell plan)
 • Att du har en dosett i hemmet.
 • Att du har en termometer i hemmet.
 • Att du har en välfungerande våg i hemmet.
 • Vårdliljan kasserar inte gamla mediciner i hemmet. Ni är ansvariga för att gamla mediciner 
  tas till apoteket.

Vart vänder jag mig?

Vid inskrivning i Vårdliljans basala hemsjukvård så kommer du få information om hur du kan kontakta oss.
Du kommer att när som helst mellan 08:00 – 16:30 kunna ringa på det angivna telefonnummer som du får
vid inskrivningen, lämna gärna röstmeddelande, vi ringer upp.
Det går även bra att skriva mail till

Övrig tid kontaktar du sjukvårdspersonal via 1177.

Vid akuta behov ska du ringa 112.

Vid frågor kring rehabilitering och hjälpmedel som t.ex gånghjälpmedel tas kontakt med din befintliga rehab instans.

Om du ej har kontakt med en rehab instans tar du kontakt med Vårdliljan som skriver en remiss.

Lämna synpunkter och klagomål?

Vårdliljan strävar efter att ständigt förbättra den vård vi tillhandahåller. Vi tar tacksamt emot klagomål,
synpunkter och avvikelser som du vill rapportera på något av följande sätt: