Vårdliljan

Till dig som är anhörig

För dig som är närstående till någon som är inskriven i Vårdliljans basala hemsjukvård

Basal hemsjukvård betyder att vi gör medicinska insatser som är av basal karaktär. Det kan exempelvis
vara att administrera mediciner, ge injektioner, utföra omläggningar, följa upp nutrition, ge rådgivande 
samtal och förskriva förbrukningsmaterial.

SIP-möte

Vårdliljans basala hemsjukvård ansvarar för att planera och kalla till SIP-möten. SIP-möten
planeras efter utskrivning från sjukhus och syftet är att kartlägga både vård och omvårdnadsbehov
i hemmet. SIP följs alltid upp för att se över beslutade insatsers effekt och om förändringar behöver göras.

Bra att veta kring medicinhantering

Våra inskrivna patienter som behöver hjälp med sin medicin får hjälp från oss med att ordna med 
dosförpackade läkemedel, s.k. apodos, och då kommer ordinarie medicin regelbundet till Vårdliljans 
kontor var 14:e dag som lämnas ut till patienten av Vårdliljans personal. Om din närstående inte har
hjälp med att hämta ut mediciner från apoteket från hemtjänsten behöver du som närstående göra
detta vid behov. Det kan behövas vid tillfällen som t.ex vid akut insättning av ny medicin,
antibiotikabehandling, vid behovs mediciner eller i väntan på apodos.

Vi på Vårdliljans basala hemsjukvård strävar för att ha ett bra samarbete med anhöriga.
Om patient har givit samtycke till att vi får kontakta anhöriga så är vi tacksamma om vi kan
hjälpas åt med följande: 

 • Att vi får era aktuella kontaktuppgifter och telefonnummer samt e-mailadress.
 • Att vi får information om vem vi ska ringa i första hand om ni är flera anhöriga.
 • Att ni meddelar oss om patienten inte kommer att vara hemma, som exempel vid
  planerade besök på sjukhus för patienten eller om ni åker bort med patienten.
 • Att informera oss om det är något ni finner viktigt som kan förbättra vårt arbete 
  med patienten.
 • Att ordna med nyckel till patientens bostad.
 • Att bistå med att hämta mediciner från Apoteket
  (det ingår inte i hemsjukvårdens uppgifter)
 • Att närvara på SIP-möten
  (sammanhållen individuell plan)
 • Att patienten har en dosett hemma.
 • Att patienten har en termometer i hemmet.
 • Att patienten har en välfungerande våg hemma.
 • Vårdliljan kasserar inte gamla mediciner i hemmet.
  Hjälp er närstående att ta medicinerna till apoteket. 

Ni som är anhörig kan kontakta:

 • Äldre direkt på telefonnummer 08-806565. Hit vänder ni er om patienten behöver insatser från
  hemtjänst, trygghetslarm eller om ni behöver få kontakt med en hanläggare på kommunen.
 • Sjuksköterska på kvällar och helger nås via 1177.
 • Vid akuta händelser ska ni alltid ringa 112.
 • Vid frågor kring rehabilitering och hjälpmedel, t.ex gånghjälpmedel tas kontakt med 
  den befintliga rehab instansen. 
 • Om ingen rehab instans finns för patienten skall ni kontakta Vårdliljan som skriver remiss.

Vid inskrivning i Vårdliljans basala hemsjukvård så kommer patienten få information om hur man 
kontaktar oss. Kontakt sker vardagar mellan kl. 08:00 – 16:30, lämna gärna röstmeddelande,
vi ringer upp. Det går även bra att skriva mail till  

Avvikelse/ Klagomål:

Om ni har synpunkter, klagomål eller avvikelser som rör Vårdliljans basala hemsjukvård 
så skulle vi vara tacksamma om ni antingen skickar dem via mail till  

eller ringer enhetschef på telefonnummer 0760525350

Om avvikelsen/klagomålet rör kvällar och helger, var god ring till Aleris Basal hemsjukvård:

Västerort på telefonnummer: 08-586 211 00

Upplands Väsby på telefonnummer: 08-128 61 100

Om avvikelsen/klagomålet rör hemtjänst eller biståndshandläggare så ska detta framföras med 
brev till respektive stadsdel, alternativt att ni ringer Äldre direkt på tel. 08-806565 som hjälper er 
framföra klagomålet.