Om Vårdliljan

Vårdliljan grundades 2003 som kommanditbolag av Jasmina Roosmark och ombildades våren 2007 till aktiebolag.

Idag består Vårdliljan av ett 40-tal anställda och växer med ett allt större kundunderlag.

Vi är verksamma inom Stockholms och Uppsalas län där vi fungerar som en avlastning åt vårdcentraler äldreboenden och LSS-

Sjuksköterskepatrullerna

Vårdliljan tillhandahåller personal med hög yrkeskompetens. För att kunna utföra våra uppdrag på bästa sätt lägger vi stor vikt på att vår personal.

  • Är självständiga, flexibla och engagerade
  • Ger hög tillgänglighet och kontinuitet
  • Har dokumenterad erfarenhet av de tjänster vi erhåller.
  • Ger ett respektfullt bemötande och är en trygghet för patienten, anhöriga och personal.

Arbetssätt

Vårdliljan utför uppdrag som är en kombination av aktiv tjänst och beredskap,

Tar hand om planerade och oplanerade ärende samt rådgivning till uppdragsgivarens patienter samt personal.

Vår målsättning är att uppdragsgivare och patient alltid ska få bästa möjliga service och omvårdnad. Vi strävar även efter långsiktiga samarbeten, samt att skapa en attraktiv arbetsplats för den anställde.