Varmt välkommen till Vårdliljan.

Vårdliljans verksamhet består i att erbjuda sjuksköterskeinsatser, såväl med totalansvar, men även som ett komplement, under eget ansvar, under jourtid.

Det centrala i vår verksamhet är att utföra vårdinsatser med högsta möjliga kvalité.

Genom att utföra våra tjänster med hög kvalité eftersträvar vi långsiktiga relationer, till gagn för såväl uppdragsgivare, patienter och medarbetare. Samtliga av våra uppdrag gäller tillsvidare, alternativt under minst 1 år. Uthyrning av arbetskraft ingår ej i Vårdliljans verksamhet.

Bland våra uppdragsgivare finns såväl kommuner som privata företag.

Tjänster

LSS

Vårdliljan erbjuder sjukskötersketjänster inom LSS.

Hemsjukvård

Vårdliljan erbjuder sjukskötersketjänster inom hemsjukvård.

Övriga uppdrag

Vi tillhandahåller beredskap för kvällar, nätter och helger.