Varmt välkommen till Vårdliljan

Vårdliljan är ett bolag som etablerades 2003 och har sedan dess vuxit successivt. Vårt ansvarsområde är basal hemsjukvård i hemmet, joursjuksköterskor inom äldreomsorgen och joursköterskor inom LSS.

För oss är arbetet med kunderna i centrum en självklarhet och nödvändighet för att bedriva trygg och säker vård. Att samverka med alla inblandade parter kräver lyhördhet och fingertoppkänsla för att alltid sätta den enskilde främst, och det är vad vi gör!

Vårdliljans arbetssätt sammanfattas med nyckelorden trygghet, engagemang, kontinuitet, flexibilitet och prestigelöshet. Vår målsättning är att du som kund och patient alltid ska få den bästa möjliga omvårdnad och service.